Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Statisk rörlighet och dynamisk rörlighet


Man delar in rörligheten i statisk och dynamisk rörlighet.

Om rörelseuttaget ska hållas vid en längre tid kallas det för statisk rörlighet.
Om rörelseuttaget inte ska hålla vid en viss tid, utan bara uppnås på ett ögonblick, kallas det för dynamisk rörlighet. Dynamisk rörlighetsträning används i samband med uppvärmningen.

Källa: Träningslära

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm