Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Projekt Äkta Man

Äkta man är ett treårigt - Arvsfondsprojekt (2020-2023) som drivs gemensamt mellan RFSU Stockholm, Svenska Dövidrottsförbundet (SDI), Riksteatern Crea och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Genom samtal, kultur och med hjälp idrottens värld ska vi diskutera och undersöka mansnormer med döva, hörselskadade och dövblinda killar och män. Det här för att nå ett samhälle fritt från våld!

Vad är en äkta man och hur blir han till? Vem får vara äkta och vem bestämmer vad äkta är? Kan en döv person vara en äkta man? Det här är alla frågor som vi kommer att undersöka i projektet. Under projektets tre år kommer vi arbeta förebyggande och våldspreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld. Projektet riktar sig till döva och hörselskadade killar och män, samt killar och män med dövblindhet. Vi kommer att använda både idrott och kultur som ingång. Genom olika aktiviteter och workshops ska vi skapa arenor och öppna upp för samtal och reflektioner kring machokultur och maskulinitetsnormer och hur det påverkar livet och vardagen i praktiken.

Projekttiden löper från augusti 2020-augusti 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Rapport
Audism som en form av våld - en studie om audism och dess påverkan på dövas livsvillkor i samhället. Av Julia Granh, projektmedarbetare i Äkta Man.

Om rapporten:
Audism är ett begrepp som beskriver diskriminering mot döva och hörselskadade personer baserat på deras hörselkapacitet. Det innebär att döva individer betraktas som mindre intelligenta och mindre kapable än hörande personer. Audism manifesterar sig när hörande personer anses vara överlägsna och när döva individer inte ges samma möjligheter eller respekt som hörande.

I rapporten "audism som en form av våld. En studie om audism och dess påverkan på dövas livsvillkor i samhället" analyseras audism på djupet och dess samband med våld. Syftet med rapporten är att påvisa hur allvarlig audism är och hur detta påverkar döva individer och samhället. Rapporten lyfter upp också hur audism kan förebyggas och vikten av att främja teckenspråk.

Rapporten i pdf-fil kan du läsa här Pdf, 2.3 MB.

En bild
Äkta Män logga

Samarbetspartners

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.