Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Projekt Äkta Man Forum

Äkta Man Forum är ett projekt som pågår under 2023–2024 och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. Projektets huvudägare är Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) i nära samarbete med RFSU Stockholm och Riksteatern Crea. Projektet har forumteater som våldsförebyggande metod vilket innebär att deltagarna får möjligheten att träna sig inför verkliga situationer innan det händer.

Genom forumteater kan deltagarna skapa en större förståelse, medvetenhet och kunskap för att förebygga våldet. Den primära målgruppen är döva, hörselskadade och dövblinda individer i åldern 18–40. Under projektets gång kommer material att skapas för andra organisationer att använda för att diskutera liknande frågor och parallellt med detta kommer vi att arbeta med evidensbaserad forskning.

Mer information om vårt arbete kommer, men om du redan nu vill veta mer eller har frågor kontakta oss på aktaman@dovidrott.se!

Håll gärna utkik på vår instagram Länk till annan webbplats.!

Patrik Nordell
Projektledare
"Projekt Äkta Man Forum"

patrik.nordell@dovidrott.se
Mobil SMS/Videosamtal:
+4673 503 7404

Josefine Backlund
Projektmedarbetare
"Projekt Äkta Man Forum"
josefine.backlund@dovidrott.se
Mobil SMS/Videosamtal:
+4676 033 2705

Äkta Män logga

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm