Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Idrott på teckenspråk - det börjar på skolgården!
- Skolsamverkan och rörelsesatsning i skolan

 

Svenska Dövidrottsförbundet tycker det är viktigt med skolsamverkan för att sprida idrottsglädje hos döva och hörselskadade barn och ungdomar. Barn och unga i svenska skolor ska få möjligheten att upptäcka och bli inkluderat i idrotten i en teckenspråkig miljö.

Samverkan sker genom kontakt och samarbete mellan skola och förening, men också genom att skolpersonalen inspirerar och presenterar idrotten i teckenspråksmiljön för barnen och ungdomarna på ett roligt sätt.

Genom projektstöd från RF-SISU och #rörelsesatsningiskolan har Svenska Dövidrottsförbundet under år 2023 kartlagt dövidrottsföreningars samarbete med skolorna, samt fått på plats en digital plattform som ska se till att samarbetet mellan skolor och idrottsföreningar fortsätter.

Svenska Dövidrottsförbundet vill inspirera skolpersonal med att introducera den teckenspråkiga idrotten, genom att ge kunskap till personalen om möjligheten för elever att träna på aktiviteter inför Ungdomsspelen.

Ungdomsspelen ordnas två gånger årligen av Svenska Dövidrottsförbundet i samarbete med lokala dövidrottsföreningar. Svenska Dövidrottsförbundet vill att döva och hörselskadade barn och unga ska hitta en plats i den teckenspråkiga idrottsglädjen när de får motivation i att öva och träna på Ungomsspelens idrottsgrenar på skolgården.

På den här sidan kan du hitta:

 

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm