Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Rörlighet


Rörlighet är förmågan att röra kroppsdelar i förhållande till varandra över en eller fleras leder, och det ställs krav på att rörelsen ska vara smärtfri. Behovet av rörlighet varierar mycket mellan olika idrotter.


Inom en del idrotter är stor rörlighet central, till exempel inom många estetiska idrotter. För att en simhoppare eller en gymnast ska få en perfekt pik krävs mycket god rörlighet. Inom idrotter med behov av stor ledrörlighet måste man ha med effektiv rörlighetsträning flera gånger i veckan medan för andra idrotter ställs det inte lika höga krav. Rörlighetsträning är en viktig grund för alla idrotter.

Väl genomförd rörlighetsträning kan ge många positiva effekter. Det kan ge dig ökad muskelstyrka, minskad skaderisk, bättre koordination och rörlighet samt bättre smärtlindring om musklerna är ömma eller slitna t.ex. träningsvärk.

Källor: Träningslära, Fysisk träning för ungdom

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm