Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Barn och ungdomars träning


Under barn- och ungdomsåren är det stora skillnader i kronologisk ålder (hur gammal man är räknat i år och månader) och biologisk ålder (Hur långt man kommit i mognadsprocessen).

Det innebär till exempel att en 12 åring person kan ha en mognadsnivå som en 10-åring eller en 15 åring. När sedan puberteten kommer växer många av de sent utvecklade ikapp och ”orättvisorna” jämnas ut.

Det är viktigt att ge alla chansen att få en bra och allsidig träning. När barn och ungdomar blir äldre med åren är det först då vi kommer att kunna se vilka dom har goda förutsättningar för vad. Attityd till träning, sociala egenskaper, inställning till idrott och att kunna prioritera är också viktiga egenskaper eller talanger. Som tränare ska vi skapa förutsättningar så att de unga idrottarna lär sig älska sin idrott, vi ska träna dem allsidigt och ge dem en stabil grund att stå på – då kan vi bygga rätt, högt och framgångsrikt. Att välja det man tycker är roligast brukar räcka långt!

Det finns en mängd olika fysiska egenskaper som ska tränas. De grundegenskaper man brukar prata om är:
Koordination
Rörlighet
Styrka
Kondition
Snabbhet/spänst.

Det är lämpligt att fokusera på olika egenskaper vid olika åldrar. Lite förenklat kan man säga att före 10–12 års ålder skapar man förutsättningar för framtida träning. Detta gör man genom mycket lek och att prova på många olika idrotter och aktiviteter.

Åldern 10–14 år är en period som är mycket gynnsam för motorikträning och teknikinlärning.

Från 15 år och uppåt bygger man på med mer konditionsträning och mer belastade styrketräning.
Under barn och ungdomsåren är det viktigt att vi investerar träningstiden i rätt sorts träning för en bra grund i framtiden.

Källa: Träna med kroppen

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm