Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Träning och depression


Att fysisk aktivitet kan hjälpa till vid lindrig och måttlig depression har forskare sett i flera studier. Man har sett att hippocampus (en del i hjärnan), som står för bland annat minne och inlärning, är mindre hos personer som är deprimerade. Man har också sett att de som lider av depression har en minskad nyproduktion av hjärnceller.


Socialstyrelsen gav 2010 ut nya riktlinjer som innebär att läkare kan prioritera fysisk aktivitet framför antidepressiva läkemedel till personer med lätt till måttlig depression. När man är fysiskt aktiv stimuleras hjärnan att bilda nya hjärnceller vilket är en del av läkandet.
Depression gör kroppen stressad och man reagerar oftast genom att spela död. Att gå emot den signalen är viktigt eftersom man behöver den fysiska aktiviteten för att få fart på nybildningen av hjärnceller vilket motverkar depressionen.

I studier har man sett att efter nio till tio veckors träning kan man uppnå den antidepressiva effekten. Fysisk aktivitet har betydligt färre biverkningar än antidepressiva läkemedel. Man låter kroppen själv få igång den produktion av signalsubstanser som krävs för att häva depressionen och slipper tillsätta dem i tablettform.

Ny forskning visar att aktiva muskler skyddar hjärnan mot skadliga ämnen vilket gör att träning är bra mot depression. Det är ett enzym (KAT) i musklerna som bryter ner ett ämne som bildas vid stress (kynurenin) och vilket är skadligt för hjärnan. Enzymet renar kroppen genom att de aktiva musklerna fungerar som filter och på så sätt skyddas hjärnan. Detta styrker tanken att hitta behandlingar som påverkar musklerna istället för hjärnan.

Man vet att stress påverkar hjärncellerna i hippocampus negativt genom att kopplingarna mellan nervcellerna förstörs. Finns inga kopplingar går det inte att skicka några meddelanden och hjärncellerna förlorar därmed sitt jobb vilket leder till att de dör. Fysisk träning ökar produktionen av hjärnceller och man kan få tillbaka hippocampus i samma, eller till och med bättre skick än innan, om man tränar och sover tillräckligt.

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm