Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Stressorer


Sånt som stressar kallas stressorer och det är dessa som utlöser stressreaktionen. Allt som gör att på-knappen trycks in är stressorer. Stressorerna kan vara fysiska, psykiska eller sociala. De fysiska kan till exempel vara störande ljud eller enformiga arbetsuppgifter som sliter hårt på kroppen. De psykiska är sånt som har med oss själva att göra, till exempel prestationskrav eller dåligt självförtroende. De sociala har med våra reaktioner att göra, till exempel att vara tillgängliga eller pressen att höra av oss till släkt och vänner. Stressorerna kan i sin tur delas in i tre olika grupper:

Dagsaktuella förtretligheter är sådant som irriterar oss i vardagen som till exempel: ett misslyckat resultat på ett prov, ett gräl med en kompis, punktering på cykeln eller en missad buss.

Viktiga livshändelser kan vara skilsmässa, en ny familjemedlem, en flytt, dålig ekonomi eller giftermål. Det är inte händelserna i sig utan vad som händer när vi till exempel fått den där lillasystern eller flyttat hemifrån som skapar stress.

Kroniska faktorer är företeelser som är bestående och mer eller mindre permanenta som till exempel: personlighet, temperament, kultur, grupptillhörighet, bakgrund och sånt som påverkar oss under lång tid eller genom hela livet. Enligt professor Lennart Levi, en av världens ledande stressforskare, upplever hälften av alla invånare i västerländska samhällen stress, det vill säga motsatsen till stillhet. Ofta är stressen kopplad till arbetslivet eller till livssituationen. Stress har i hög grad att göra med förväntningar. Om du förväntar dig problem, svårigheter eller motstånd kommer stressreaktionen att vara ett faktum. Om du däremot förväntar dig att du ska kunna hantera situationen minskar eller uteblir stressreaktionen.

Det är inte bara yttre faktorer som stressar oss. Tankar på vad man skulle eller bord gjort, vad man glömt eller negativa tankar om en själv kan skapa stress hos oss. När man upprepar negativa tankar i huvudet stressar det på samma sätt som att till exempel bli jagad av en ilsken hund.

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm