Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Styrgruppen

Styrgruppen består av representanter från
Utvecklingssutskott (UU), Barn-och Ungdomsidrottsutskott (BoUU), Dövidrott Ungdom och Projekt Idrottsvänner.

Maria Norberg
Utvecklingsutskott

Kajsa Eliasson
Barn- och ungdomsidrottsutskott

Kristijan Osmanovic
Dövidrott Ungdom

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm