Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Vilka är vi?

Projektet Idrottsvänner finns tre personer: Anna Polivanchuk som projektledare, Joakim Gustafsson och Ronja Javerud som projektmedarbetare. Utöver det har projektet en arbetsgrupp, en styrgrupp och tre referensgrupper med olika fokusområden.
Arbetsgruppen syftar på att uppfölja och genomföra projektet enligt mål, planer och anvisningar.
Syftet med styrgruppen är att styra mot projektets mål genom att säkerställa att projektet Idrottsvänner har bra övergripande förutsättningar att lösa sin uppgift samt deras delaktighet kring genomförandet, beslutet och resultatet.
Referensgrupperna med olika fokusområden ger stöd till projekt Idrottsvänner genom att tillföra med kompetens och kunskap där de bidrar med idéer, förslag och synpunkter under projektets gång.

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm