Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Projektstöd IF
Barn-och ungdomsidrott

Projektstöd Barn- och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundet (RF) delar ut Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Målgruppen är 7-25år. Föreningar anslutna till Svenska Dövidrottsförbundet kan ansöka om stödet via föreningens Idrottsonline-sida.

Projektsumman som beviljas är normalt i storleksordning 5 000–25 000 kronor.
Endast i undantagsfall beviljas högre projektsummor.

Ansökningsperioden är öppen fram till 29 april

Efter ansökansperioden avslutas får din förening normalt besked inom 14 dagar. Informationen angående beslut kommer att skickas via e-post till de berörda föreningarna. Efter beskedet kommer eventuella utbetalningar att genomföras.

Sökbara områden

Det finns tre områden som din förening kan söka stöd inom:

 • Uppstart och rekrytering
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning via förbundet

För mer information om dessa tre områden kan läsas på RF's hemsida,
Kriterier för projektstöd Barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SDI:s prioriteringar inom de tre sökbara områden

I samband med de tre sökbara områdena har Svenska Dövidrottsförbundet beslutat om de prioriteringar som din förening kan söka stöd inom:

 • Ungdomsspel VT & HT 2024
 • Uppstart av ny verksamhet 2024
 • Community event för familjer 2024
 • Uppmuntra tjejer i idrott 2024
 • Uppmuntra nyanlända i idrott 2024

Praktisk information för varje sökbart område finns tillgänglig, där ni kan ta del av godkända och icke-godkända kriterier samt några exempel:
Praktisk information Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.
Praktisk information i teckenspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Ansökan görs i applikationen Idrottsmedel via er förenings IdrottOnline-sida.

En manual i PDF-format för att söka idrottsmedel via IdrottOnline: Ansökan Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster.
En manual i PDF-format för att skapa en återrapport via IdrottOnline: Återrapport Pdf, 510 kB, öppnas i nytt fönster.

Återrapporten är öppen fram till 17 december

Det är av yttersta vikt att ni uppmärksammar återrapporten:

 • Er förening ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

 • Er förening som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter projektets slutdatum får ej beviljas nya medel.

 • Er förening som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

Vid frågor kontakta oss på email: Anna Polivanchuk, anna.polivanchuk@dovidrott.se

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.