Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Återstartsstöd


SÖK ÅTERSTARTSSTÖDET HOS OSS!

Riksidrottsförbundet har beviljats extra anslag för att bland annat:

  1. Minska negativa konsekvenser efter pandemin
  2. Stötta satsningar på en stark idrottsrörelse
  3. Stötta satsningar för en mer inkluderande och jämlik idrottsverksamhet oavsett kön, bakgrund, hudfärg, funktionsvariation etc

Syftet med återstartsstödet är att stötta idrottsförbunden och lokala idrottsföreningarna att bygga upp en återstartsplan, stärka idrottsrörelsen, rekrytera fler ledare och behålla medlemmar enligt strategi 2025.

SDI har fått återstartsstöd från RF så ni kan söka bidrag hos oss.
Ni kan söka bidrag för:

  1. Träffa andra aktiva inom dövidrott för att diskutera och utbyta idéer och erfarenheter med varandra, till exempel delta på Dövidrottsforum
  2. Utbildning i föreningskunskap och ledarutbildning
  3. Satsning på breddidrott för grupper som bara vill motionera för att få vara i socialt samspel med andra
  4. Stötta våra elitidrottare på landslagsnivå som behöver ekonomiskt stöd i sina idrotter
  5. Stötta föreningarna i rekrytering av ledare och funktionärer samt på landslagsnivå
  6. Stötta våra distriktstjänstepersoner och för att stärka relationen till våra idrottsföreningar
  7. Särskild satsning på nyanlända familjer eller ensamkommande ungdomar så de kan bli medlemmar hos närmaste lokala idrottsförening


Hur ni söker bidrag:

Maila en ansökan till SDI:s generalsekreterare Patrik.

Vill ni veta mer om återstartsstödet, vad man ska fylla i en fondansökan eller för att söka bidrag på svenskt teckenspråk så ta kontakt med SDI:s generalsekreterare så bokar vi in en tid för videosamtal.

Mailadress till SDI:s generalsekreterare: patrik.drivstedt@dovidrott.se

Sponsorer

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.