Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Vad är Dövidrott?

Styrkan hos Dövidrotten

Kort sammanfattat förklaras Dövidrotten som en mötesplats där döva och hörselskadade, idrott, svenskt teckenspråk, identitet, kultur och gemenskap utgör en central del. På rak arm består dövidrott alltså så mycket mer än bara idrott. Inom dövidrotten bedrivs det både elit- och breddidrottsverksamhet samt en stor skara olika sporter bjuds på, som bollsport, friidrott, racketsport, vattensport och med mera. I dövidrotten får döva och hörselskadade idrottare kommunicera med varandra utan språkliga barriärer och idrotta på lika villkor. Ibland kommunicerar vi på bara svenskt teckenspråk och ibland behövs det teckenspråkstolk om det finns idrottare, tränare eller andra personer som inte är teckenspråkskunniga med. Hos oss får våra döva och hörselskadade idrottare utvecklas och blomma ut utifrån deras förutsättningar.

Styrkan hos dövidrotten ligger i att alla bemöts jämlikt oavsett hörselgrad samt att en inkluderande idrottsmiljö fri från diskriminering är en självklarhet att eftersträva. Dövidrotten arrangerar egna tävlingar och stöttar döva och hörselskadade idrottare om de tävlar utanför dövidrottens tävlingar. Utöver själva idrottsaktiviteterna har dövidrotten också två andra viktiga roller, den ena är att bygga broar mellan döva, hörselskadade och hörande. Den andra rollen är att genom socialt samspel i idrotten motverka både fysisk och psykisk ohälsa hos döva och hörselskadade. Dövidrotten har en unik och riklig kunskapsbank om frågor som rör dövidrotten vilket leder till att dövidrotten är ett otroligt viktigt stöd för våra döva och hörselskadade idrottare och deras idrottveckling.

Tillsammans står vi starka och ingen ska behöva känna sig annorlunda eller utanför i sin idrott. Det är inte utan någon anledning dövidrotten beskrivs som ett hem.


Dövidrottens organisationer

Svenska dövidrottsförbundet (SDI) är ett specialidrottsförbund vars har döva och hörselskadade som sin primära målgrupp, och SDI är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Förutom RF är SDI även anslutet till Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet (NBDI), Europeiska dövidrottsförbundet (EDSO) och Internationella dövidrottsförbundet (ICSD). SDI har sitt säte i Stockholm och har därför sitt kansli där, närmare bestämt på Idrottens hus tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) samt flera andra idrottsförbund anslutna till RF. Under SDI har vi två anslutna distriktsförbund och för närvarande 32 anslutna medlemsföreningar varav 18 av dem är dövidrottsföreningar och dövföreningar med idrottssektioner.

Eftersom dövidrottens grundpelare dels ligger på teckenspråk, dövidentitet och dövkultur tillhör Svensk Dövidrott därför inte Parasportförbundet. En annan orsak är döva och hörselskadade idrottar utan fysiska hinder så tävlingsreglerna i sig är inte annorlunda jämfört med sporternas ordinarie tävlingsregler. Dock behövs anpassningar ibland på grund av språkbarriärer och för att läsa mer om det hittar du under avsnittet “mästerskapstävlingar & tävlingsbestämmelser” härnedan.

Dövidrottens värdegrund

Svensk Dövidrott eftersträvar en idrottsmiljö fri från audism (förtryck mot döva och hörselskadade på grund av deras hörselnedsättning) och diskriminering. Vårt mål är att döva och hörselskadade idrottare kan få utöva deras idrotter oavsett kön, hudfärg, bakgrund, ålder, funktionsvariation, religion och sexuell läggning. Dövidrotten har också nolltolerans mot våld samt alkohol-, drogbruk och doping. Hos oss är alla välkomna för att gemensamt ha kul samt för att träna, spela, tävla rent och enligt reglerna.

Dövidrottens historia i korta drag

Dövidrott har utövats i Sverige sedan i början 1890-talet. SDI bildades 1913 och är världens näst äldsta dövidrottsförbund samt fick status som medlemsförbund hos Sveriges Riksidrottsförbund (RF) år 1995. Om det är något som vi är stolt över i den svenska idrottshistorien så är det att SDI faktiskt är Sveriges tjugonde äldsta idrottsförbund.

Dövidrotten i närbild

Dövidrotten arrangerar egna svenska, nordiska, europeiska, världsmästerskap och Deaflympics (olympiska spelen). SDI har även landslagsverksamhet i olika sporter. Dessa dövlandslag åker på internationella mästerskap och representerar den svenska dövidrotten.

För att delta på internationella tävlingar är det enligt beslut från ICSD ett krav på att idrottaren har hörselnedsättning på minst 55 decibel, vilket har även påverkat utformningen av tävlingsreglerna på våra svenska mästerskapstävlingar. Dövidrottens sporter är densamma förutom att vissa saker kan behöva anpassas, till exempel en domare på fotbollsmatch använder en flagg istället för en visselblåsa eller en döv simmare använder startlampor i vattenbassängen för att kunna se när simmaren ska dyka i vattnet.

Samarbetspartners

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.