Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Stipendier & Utmärkelser

Svenska Dövidrottsförbundet har en rad olika stipendier och utmärkelser. Priserna delas ut på Dövidrottsgalan vartannat år.

Nomineringar/ansökningar skickas till oss per e-post till info@dovidrott.se. Kom ihåg att fylla i rätt kategori i ansökningblanketten.

Utmärkelser

Förbundets utmärkelsetecken kan beviljas när erforderliga kriterier uppnåtts.
Nominering sker via detta formulär och skickas till kansliet. Kriterierna till de olika utmärkelserna hittar ni längre ner.
Insändes senast 31 mars.

Utmärkelse Ansökan för aktiva, ledare och föreningar.pdf Pdf, 103.5 kB, öppnas i nytt fönster.
PM för_Stora Idrottares Märke.pdf Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Gunnar Gillbergs Stiftelse

Gunnar Gillberg vill syngliggöra Dövidrotten i samhället och vill därför motivera med denna pris till denne individ som gjort skillnad för Dövidrotten.

Kriterier för årets opinionsbildare
Till den opinionsbildare som under året brutit ny mark, gjort skillnad, utmärkt sig eller presterat utöver det vanliga när det gäller innovativa sätt att uppmärksamma Dövidrotten.

Nomineringar kan lämnas in under hela året.
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2024. Ingen blankett behövs utan nomingeringen tillsammans med motiveringen skickas per e-post till info@dovidrott.se.

Utdelningen sker i samband med Dövidrottsforum eller förbundsstämman varje år. Första utdelningen sker år 2024.

Förbundets utmärkelser

 

 • Stora Idrottares Märke
  Instiftades år 1931 och var från början avsett att utdelas bland förtjänta idrottsmän och idrottskvinnor i friidrott. Efterhand som SDIs verksamhet utvigdades kom de dock att även omfatta övriga idrotter. Stora idrottsnålen är ett synligt bevis på att vederbörande en gång i tiden varit en skicklig utövare i sin sport. Den är en symbol för den hedersbevisning och uppskattning SDI velat ge sina duktiga idrottare.
 • Förtjänstdiplom för Aktiva
  Tilldelas idrottsperson som nedlagt ett synnerligen gott och intresserat arbete för sin förenings och SDIs fromma samt tillhört sin förening i minst tio år.
 • Förtjänsttecken i Silver för Aktiva
  Kan tilldelas idrottsperson som nedlagt ett synnerligen välmeriterat arbete till fromma för SDI, inom sin förening samt representerat sitt land vid ett flertal landskamper.
 • Förtjänstdiplom för Ledare
  Kan tilldelas ledare som under flerårigt ledarskap i sin förening arbetat för idrottens främjande samt tillhört sin förening i minst tio år.
 • Förtjänsttecken i Guld för Ledare
  Kan tilldelas ledare som gjort en utomordentlig ledargärning inom en förening tillhörande SDI och till ledamot av SDI styrelsen som nedlagt ett synnerligen gott arbete för SDI och idrottens främjande.

 • Förtjänstplakett i Silver
  Förtjänstplakett i silver tilldelas förening som tillhört SDI i 25 år.
 • Förtjänstplakett i Guld
  Förtjänstplakett i guld tilldelas förening som tillhört SDI i 50 år.
 • SDIs Hederspris
  SDIs hederspris kan tilldelas person som gjort extraordinära insatser för SDI i olika områden, sin idrottsklubb och/eller för dövidrotten. SDIs Hedersledamot och SDI Hedersordförande ingår i kategorin.

 • SDIs standar
  • SDIs standar är förbundets högsta utmärkelse som kan tilldelas:
  • Annan idrottsorganisation med vilken SDI haft flerårigt utbyte.
  • Till organisation som på olika sätt och vid ett flertal tillfällen stött SDI i dess verksamhet.
  • Som hedersgåva till jubilerande idrottssammanhang.
  • Till person inom annan ideell sammanslutning som på många sätt stött och arbetat för SDI.
  • Standaret kan även tilldelas person som tidigare erhållit SDIs förtjänsttecken i guld och sedermera ytterligare nedlagt ett uppoffrande arbete till idrottens och SDIs fromma.
 • RF:s förtjänsttecken
  Endast personer som fått SDI:s högsta utmärkelse kan av SDI föreslås erhålla RF:s förtjänsttecken. Beredningen av ansökningarna är konfidentiell. Max 100 förtjänsttecken utdelas vid Riksidrottsmötet.

Stipendier och utmärkelser delas ut på Dövidrottsgalan som genomförs vartannat år.
Övriga priser som årets kvinnliga idrottare, årets manliga idrottare, årets ungdomsidrottare, årets ledare och årets förening kan hittas här.
Nomineringar skickas in från huvudansvariga, ledare och föreningar.
Läs mer om galan här!

Samarbetspartners

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.