Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Bakgrund till Ungdomsspelen

Under flera år har Svenska Dövidrottsförbundets Barn- och Ungdomsidrottsutskottet haft ansvaret för Skol-SM efter att SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) beslutat att lägga ned Skolmästerskapet. Skol-SM har alltid varit ett populärt inslag hos barn och ungdomar som får en fantastisk möjlighet att träffa andra döva och hörselskadade barn och ungdomar från hela Sverige och tävla på lika villkor. Där får de möjligheter att prova på nya idrotter, vi har sett flera stora idrottsprofiler inom Dövidrotten som fått prova på idrotten för första gången i samband med Skol-SM. Samtidigt som glädjen och gemenskapen alltid varit det viktigaste, där döva fick träffa andra döva från städer runtom Sverige.

Under flera år har vi sett att skolorna tagit allt större avstånd från Skol-SM samtidigt som dövidrottsföreningarna arbetat intensivt med att ta fram ideella ledare samtidigt som föreningen etablerar en idrottsverksamhet med träningar inför Skol-SM. Förbundet känner att föreningarna inte får uppmärksamheten de förtjänar då ungdomarna tävlar under skolornas namn trots att de inte är inblandade på något sätt.

År 2020 beslutade Barn- och Ungdomsidrottsutskottet hos Svenska Dövidrottsförbundet att förändra modellen från Skol-SM till Ungdomsspelen, skillnaden är att barn och ungdomar nu representerar dövidrottsföreningar istället för skolorna. Förändringen innebär även att de mindre föreningarna som knappt har ungdomsverksamhet nu får större möjlighet att etablera en ungdomsverksamhet och ha ungdomarna som representerar föreningen i Ungdomsspelen. Tanken är att det ska bli fler dövidrottsföreningar än det varit skolor representerade i Ungdomsspelen och där kommer Svenska Dövidrottsförbundet att stötta arbetet.

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm