Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Audiogram

Enligt förbundets tävlingsbestämmelser gällande audiogram gäller följande;

Behörighet

Behörighet att deltaga i mästerskapstävling tillkommer aktiv som är medlem i, till SDI ansluten, förening och uppvisar ett hörselaudiogram vilket uppfyller ICSD:s audiogrambestämmelser.

Behörig att deltaga i SDI:s övriga tävlingar som distrikt-, klubbmästerskap och tävlingar för barn och ungdomar tillkommer den som har en hörselnedsättning och/eller i andra sammanhang vistas i teckenspråkig miljö samt är medlem i en förening. Audiogramregeln på 55dB frångås för dessa tävlingar.

Audiogram

Aktiv i mästerskapstävling skall kunna visa upp ett hörselaudiogram där det bästa örat skall visa en hörselförlust på minst 55 dB mätt med 3-tonsfrekvens vid ett genomsnitt av 500, 1000 och 2000 Hertz, ANSI 1969 standard.

Idrottsutskottet har rätt att kräva ett audiogram som är nyare än ett år om det visar sig att aktivs audiogram visar en audiogramgräns som ligger på 65 db eller mindre.

Vid deltagande i internationella tävlingar krävs audiogram utfört på av ICSD utställt audiogramformulär.

Eventuella kostnader för framtagande av ett audiogram betalas av aktiv själv eller genom stöd från föreningen.

Mätning av audiogram

Tillvägagångssätt vid mätning: Decibeltalen på kurvan vid 500, 1.000 resp. 2.000 Hz lägges samman och divideras med tre. Produkten skall visa minst 55 dB eller mer för att aktiv skall medges deltagande i mästerskapstävling och internationell tävling.

Exempel 1:
Bästa örat visar en hörselförlust på 40 dB vid 500 Hz, 48 dB vid 1.000 Hz och 54 dB vid 2.000 Hz. 40 + 48 + 54 dividerat med 3 = ca 47 dB. Aktiv medges ej tävling i mästerskapstävling.

Exempel 2:
Bästa örat visar en hörselförlust på 45 dB vid 500 Hz, 55 dB vid 1.000 Hz och 65 dB vid 2.000 Hz. 45 + 55 + 65 dividerat med 3 = 55 dB. Aktiv medges tävling i mästerskapstävling.

Avser du att tävla i Svenska Mästerskap måste förbundet ha fått in ett godkänt audiogram från dig, kontakta din närmsta hörselvård och begär ett audiogram om du saknar ett sådant. Kopia på äldre audiogram är även giltigt om audiogrammet visar ett snitt som är över 65 dB. Skicka ditt audiogram till förbundet per post,
Svenska Dövidrottsförbundet
Box 11016
100 61 STOCKHOLM

alternativt skanna in audiogrammet och skicka till Sportkoordinator@dovidrott.se

Avser du att delta i ett internationellt mästerskap (NBM, EM, VM eller Deaflympics) måste en särskild blankett fyllas in, ha dock dialog med idrottens huvudansvarige först innan en tid hos audionomen bokas in. Blanketten i fråga hämtas här: www.deaflympics.com/audiogramform.php Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att det är väldigt viktigt att samtliga rödmarkerade fälten är ifyllda, är de inte ifyllda så kommer ICSD (Internationella Dövidrottsförbundet) inte godkänna audiogrammet. Blanketten skickas till förbundet per post,

Svenska Dövidrottsförbundet
Box 11016
100 61 STOCKHOLM
alternativt skanna in audiogrammet och skicka till Sportkoordinator@dovidrott.se

Vid ytterligare frågor kring audiogram och dess regelverk, tveka inte att kontakta förbundets sportkoordinator!

Samarbetspartners

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.