Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Disciplinsnämnd

SDI:s disciplinsnämnd
disciplin@dovidrott.se

Ludvig Ahlström, Sammankallande
Mona Riis, Ledamot
Johanna Treffenberg, Ledamot
Sven-Emil Karmgård, Ledamot
Jonas Berglund, Ledamot

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm