Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Disciplinsnämnd

SDI:s disciplinsnämnd
disciplin@dovidrott.se

Sven-Emil Karmgård, Sammankallande
Mona Riis, Ledamot
Ludwig Ahlström, Ledamot
Katrina Money, Ledamot
Jonas Berglund,
Ledamot
Frej Fredman,
Handläggare (utan rösträtt)

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm