Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Elitutveckling

(BILD & TEXT)


(Berätta hur dövidrottens elitutveckling går till. Att man förstår skillnaden mellan hörande och döva dvs man inte kan ställa samma krav som hörande elitidrott. Vi har andra förutsättningar osv.)

Frej tillägg text?

Dövidrottens regler

Reglerna är samma som för hörande men vissa moment kan anpassas med t.ex. visuella signaler. Dövidrotten bedrivs i Sverige i många olika idrotter. För att delta i svenska och internationella mästerskapstävlingar krävs minst 55 Db hörselnedsättning för deltagande enligt ICSD:s (internationella dövidrottsförbundets) bestämmelser.

Samma möjligheter till idrott som andra

"Samma möjligheter som andra" - som icke funktions­hindrade. Det betyder bland annat att var och en har samma rätt som andra att välja nivå för sitt idrottande, från rekreation till elitnivå och internationell nivå.
Mot bakgrund av att idrottare med funktionshinder inte på lika villkor kan tävla mot icke funktionshin­drade har två världsevenemang skapats som motsvarar de Olympiska Spelen för icke funktionshindrade.
Det är Deaflympics för döva idrottare som inrättades 1924 och Paralympiska Spelen för rörelsehindrade, synskadade och utvecklingsstörda som inrättades 1960. Tillsammans erbjuder dessa evenemang samtliga funktionshindrade huvudgrupper idrott på "olympisk" nivå. Båda evenemangen är väl etablerade och erkända av världssamfundet i sina roller härvidlag. 


Källa:

  1. Svenska Dövidrottsförbundet. (2006). Att höra till idrotten utan att höra Dövidrottspolitiskt program. Sveriges dövidrottsförbund (Arbetsgrupp: Tore Mesch, Thomas Spogardh, Hasse Lindström och Urban Mesch).

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm