Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Idrottsvänner

Idrottsvänner är ett treårigt projekt som drivs av Svenska Dövidrottsförbundet och finansieras av Allmänna Arvfonden. Projektet syftar till att stötta döva och hörselskadade ungdomar i deras idrott genom att få en lättare övergång från sin idrottsmiljö där de har bott och växt upp i, till en ny förening/klubb i Örebro. Målet är att utöka förutsättningar för ungdomarna utan något avbrott från sin idrottsliga karriär när de börjar på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro, samt verka för en ökad fysisk och psykisk hälsa.

Projektet ska bland annat skapa en röd tråd, vad gäller idrottandet, i övergången från grund-/specialskolan på hemorten till Rikgymnasiet och fritidsgården i Örebro. Projektet ska även utbilda ”idrottsvänner” och stötta ungdomarna i deras kontakter med föreningslivet lokalt i Örebro. Projektet kommer under projektsåren att skapa utbildningsmaterialer för idrottsföreningar och för tolkbolagen i Örebro och nationellt samt arbeta fram en form av idrottsgymnasiet för Riksgymnasiets elever i samarbete med riksgymnasium i Örebro.

Mer information om vårt arbete kommer, men om du har några funderingar kan du kontakta oss på idrottsvanner@dovidrott.se

Projektledare
Anna Polivanchuk
anna.polivanchuk@dovidrott.se


Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm