Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Dövsport

Tidningen Dövsport kommer ut med 4 nummer per år plus ett extra specialnummer och gäller som ett officiellt organ för Svenska Dövidrottsförbundet, SDI. Redaktionen för Dövsport vill påpeka att tidningens artiklar och annan text inte nödvändigt behöver spegla gemensamma uppfattningar inom Svenska Dövidrottsförbundets styrelse, utskott eller arbetsgrupper. Artiklarnas innehåll och utformning står i princip helt för respektive författares räkning.


Redaktion

Sofia Lindevall är redaktör och Patrik Drivstedt är ansvarig utgivare.
Svenska Dövidrottsförbundet
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm
E-post: info@dovidrott.se


Prenumerera

Prenumerationspris för tidningen Dövsport är 200 kr. Prenumerationen görs genom insättning av beloppet på bankgiro 366-2277 (glöm inte namn och adress samt e-postadress). Prenumerationsansvarig är Sofia Lindevall, kontaktuppgifter:
E-post: sofia.lindevall@dovidrott.se

Dövsport per hushåll

Är ni flera som bor i samma hushåll har ni möjlighet att meddela om ni önskar ha endast en tidning.
Meddela isåfall vem/vilka namn som skall tas bort till sofia.lindevall@dovidrott.se

Adressändring

Vid adressändringar för medlemmar: vänd dig till din klubb först och be dem meddela Svenska Dövidrottsförbundet så att både klubb och förbund vet om ändringen

Samarbetspartners

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.