Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Sexuella trakasserier

Svenska Dövidrottsförbundet ställer sig helt och fullt bakom Riksidrottsförbundets policy vad gäller sexuella trakasserier och för en tryggare idrottsmiljö. Syftet med denna åtgärdsplan och vägledning är att motverka och förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier. Vägledningen ska underlätta för den utsatta och för den organisation eller verksamhet där trakasserier ägt rum.

För att läsa mer om vad sexuella trakasserier innebär, läs RF:s policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.
Anmälan är anonym!


KONTAKTLISTA:

Barn och ungdomsjour på teckenspråk

Hemsida: https://www.boujt.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post: info@boujt.se

(För er vuxna, ta kontakt med din närmaste dövteamet)

Riksidrottsförbundet

Idrottsombudsmannen
Tel.nr: 08-627 40 10
E-post: idrottsombudsmannen@rf.se

Förbundskansliet


Patrik Drivstedt

patrik.drivstedt@dovidrott.se
SMS/Videosamtal: +4670 091 21 21


Sofia Lindevall

Sofia.lindevall@dovidrott.se
SMS/Videosamtal: +4676 777 22 30


Frej Fredman

Frej.fredman@dovidrott.se
SMS/Videosamtal: +4670 109 03 37


Patrik Nordell

”Projekt Äkta Man?”
Patrik.nordell@dovidrott.se


Alexandra Polivanchuk, ordförande
alexandra.polivanchuk@dovidrott.seSamarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm