Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Svensk Dövidrott strategi 2025


Handlingsplanen har inspirerats av Riksidrottsförbundets ”Strategi 2025 – de fem utvecklingsresorna”.

Här kan du hämta Svensk Dövidrotts Strategi 2025 i pdf fil:

Svensk Dövidrotts Strategi 2025.pdf Pdf, 121.5 kB, öppnas i nytt fönster.


En ny syn på träning och tävling

 
 • Dövidrotten oavsett sin ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

 • 2025 ska alla barn och ungdomar känna att det är givande att vara en del av Dövidrotten.

 • Svensk Dövidrott ska arbeta strategiskt med folkhälsan i fokus, såväl elitidrottare som motionärer ska känna att det är en självklarhet att vara en del av Dövidrotten.

 

Den moderna föreningen engagerar

 
 • Förbundet ska synliggöras mer i samhället, 2025 ska fler inom idrottsrörelsen känna till dövidrotten.

 • 2025 ska samarbetet mellan förbundet, distrikten och medlemsföreningarna ha utvecklas.

 • Samtliga medlemmar ska känna att det är en självklarhet att vara en del av Svensk Dövidrott och känna sig engagerade i och kunna påverka oavsett bakgrund, ålder, kön och andra förutsättningar. Alla ska känna att det finns glädje, öppenhet och gemenskap i Svensk Dövidrott.

 • 2025 ska vi ha en stark Svensk Dövidrottsrörelse som inspirerar alla att känna delaktighet och engagemang i Svensk Dövidrott.

 

Inkluderande idrott för alla

 
 • Medlemmarna är viktiga för förbundet och ska speglas i förbundsstyrelsen och Samtliga medlemmar ska känna att de kan stärka, påverka och förändra förbundet på olika sätt. 2025 ska medlemmarna känna att det är en självklarhet att delta i förbundsstämma, kunna bli en ledare inom förbundet samt kandidera till förbundsstyrelsen oavsett kön, etnicitet och andra förutsättningar.

 • 2025 ska alla inom Svensk Dövidrott känna sig inkluderade oavsett vilken bakgrund och identitet man har.

 • 2025 ska Svensk Dövidrott vara ett normmedvetet idrottsförbund.

 • 2025 ska Svensk Dövidrott ha utvecklat det intressepolitiska arbetet för att stärka Dövidrotten, såväl nationellt som internationellt.

 • 2025 ska informationen om idrottsrörelsen på förbundsnivå finnas på svenskt teckenspråk.

 • 2025 ska förbundet ha utvecklat och stärkt internationella samarbeten med andra döva organisationer.

 • 2025 ska Svensk Dövidrott ha stärkt samarbetet med övriga specialidrottsförbund under RF, och ha ökat kunskapen om bland annat inkludering i idrotten.

 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

 
 • 2025 har alla människor, oavsett könsidentitet, samma möjlighet att medverka, utöva och leda i alla våra verksamheter inom Svensk Dövidrott.

 • 2025 har vi en jämställd Svensk Dövidrott där alla känner sig trygga utan någon form av trakasserier och kränkningar.

 • 2025 ska alla inom Svensk Dövidrott, oavsett könsidentitet, ha samma makt att forma, påverka och delta i dövidrottsrörelsen, såväl nationellt som internationellt.

 

Ett stärkt ledarskap


 • 2025 ska det vara attraktivt och inspirerande att vara ledare eller förtroendevald person inom Svensk Dövidrott.

 • 2025 ska Svensk Dövidrott ha en högkvalitativ och lockande utbildningsplattform.

 • 2025 har Svensk Dövidrott ett tydligt och strategiskt tänkande i rekrytering och utveckling av ledare utifrån ett mångfaldsperspektiv.

 • 2025 har Svensk Dövidrott ett stärkt ledarskap i alla delar av organisationen där alla ledare och förtroendevalda arbetar utifrån Svensk Dövidrotts värdegrund.

 

 

Samarbetspartners

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.