Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Förbundstämma / Representantskapsmöte

Förbundsstämma

Förbundsstämman hålls vartannat år och är Svenska Dövidrottsförbundets högsta beslutande organ. Här väljs styrelsen, revisorer och valberedningen. Motioner och propositioner behandlas, förbundets verksamhet gås igenom och verksamhetsplan för det kommande året bestäms.

Representantskapsmöte

Åren mellan förbundsstämmorna hålls ett Representantskapsmöte med ändamålet att granska det föregående verksamhetsåret samt behandla frågor som förbundsstyrelsen eller revisorer valt att här ta upp med förbundets medlemmar.

 

Till vänster hittar ni samtliga dokument och handlingar till stämman och representantskapsmöten.

Ni hittar även förbundets styrdokument via denna länk: Styrdokument.

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm