Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Grattis på det svenska teckenspråkets dag!

Idag 14 maj är det svenska teckenspråkets dag!

Svenska Dövidrottsförbundet, Sveriges enda specialidrottsförbund för döva, hörselskadade och teckenspråkiga, ser tillgången till kultur på sitt eget språk som grundläggande för samhörighet och gemenskap.

Detta stärker döva personers identitet och ger döva och hörselskadade bättre social resiliens, vilket är avgörande för att de ska kunna blomstra inom idrottssamhället, ta plats inom idrottsrörelsen och förverkliga sina idrottsdrömmar.

Döva och hörselskadade som använder teckenspråk samlas i dövasamhället, vilket är uppbyggd kring användningen av ett teckenspråk och den särskilda kultur som omger detta svenska teckenspråk – dövkulturen, som explicit nämns i artikel 30.4 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

En viktig del av dövkulturen är dövidrott, som döva och hörselskadade inte bara deltar och tävlar som idrottare, utan också möter sina kamrater och kopplar samman med varandra genom teckenspråk. Dövidrottsaktiviteter, evenemang och mästerskap utgör ett av de mest tillgängliga utrymmena för döva och hörselskadade att delta i dövasamhället, lära sig samt använda svenskt teckenspråk, och därigenom utveckla sin språkliga och kulturella identitet.

Dövidrott, som vi definierar som sporter organiserade, ledda och deltagna av döva och hörselskadade, bidrar till välbefinnandet hos dem, vitaliseringen av teckenspråk och till att bevara dövidrotten genom generationer. Dövidrotten erbjuder många fördelar för döva och hörselskadade, och detta bör skyddas, främjas och stödjas av alla parter i CRPD.

Läs gärna mer om oss i vår Interaktiva broschyr:

Svenska Dövidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att vara en del av Svensk Dövidrott!

Publicerad: 2024-05-14

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Författare: Jannicke Kvitvær

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm