Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Samverkan mellan projekt "Idrottsvänner" och idrottsföreningar

Här finner ni information kring en av projektuppgifterna samt samarbetsmöjligheter mellan Arvfondsprojekt Idrottsvänner och idrottsföreningar i syfte att hjälpa medlemmarna/ungdomarna i deras idrott.


I Arvfondsprojektet Idrottsvänner finns tre personer: Anna Polivanchuk som projektledare och två projektmedarbetare. Målgruppen för projektet är ungdomar som går i högstadiet och ska börja på Riksgymnasiet, samt de som redan går på Riksgymnasiet i Örebro. Projektet har resurser för att samarbeta med idrottsföreningar. När det finns resurser och tid kan idrottsföreningarna kontakta projektet om medlemmar/ungdomar som går i högstadiet och ska flytta till Örebro för att börja på riksgymnasiet. Projektet kan hjälpa dessa ungdomar och kontakta klubbar/föreningar i Örebro. Syftet är att ungdomarna får stöd och en enklare övergång till en ny förening/klubb i Örebro.

Under det första året (2023) är en av projektuppgifterna att marknadsföra och skapa en röd tråd mellan grund-/specialskolor, riksgymnasium/fritidsgård på Café 019. Under det andra och tredje året kommer projektet att få information om elevernas idrottande och förbereda sig för att hjälpa ungdomarnas övergång till klubbarna/föreningarna i Örebro. Under denna tid kommer de också att utbilda nya idrottsvänner innan de påbörjar sitt uppdrag under andra året. Syftet med idrottsvännerna är att de blir ungdomarnas "mentorer", som hjälper och stöttar dem genom att delta på deras träningar och vara kontaktpersoner för att följa deras utveckling och motivation i Örebro. Projektet har flera resurser för att kunna hjälpa ungdomarna i deras idrott.

Idrottsföreningarna kan kontakta projektet på e-postadressen, idrottsvanner@dovidrott.se
Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta projekledare, Anna Polivanchuk på anna.polivanchuk@dovidrott.se
För mer information kring Arvfondsprojektet Idrottsvänner finner ni "projekt" under kompetenscenter: Idrottsvänner Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-03-30

Senast uppdaterad: 2023-03-31

Författare: Anna Polivanchuk

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm