Hoppa till sidans innehåll

Extra Förbundsstämma 2021


Förbundet hälsar alla föreningar och distrikt hjärtligt välkomna till 2021 års Extra förbundsstämma för att behandla förbundets förslag om budgetplan för förbundets verksamhetsår 2022 och 2023, dels göra fyllnadsval för ledamöter till disciplinnämnden.

Stämman kommer ske fredagen den 10 december från 18:00

Den extra förbundssstämman kommer att genomföras via Zoom för anmälda ombud och livesändning kommer att ske via Förbundets Facebook-sida för alla som vill ta del av extra förbundsstämman, där länkar kommer att finnas på denna sida och på andra sociala medier närmare den 10 december.

Ni finner förbundets extra förbundsstämmas handlingar nedan.

Extra förbundsstämmans dagordning.pdf

5 Valberedningens förslag till mötets ordförande och sekreterare - kopia.pdf

6 a) resultatrapport, januari - oktober 2021.pdf

7 a) verksamhetsplan 2022 - 2023.pdf

7 b Budgetförslag för verksamhetsåret 2022.pdf,

8 a) DN ordförandes förslag till ledamöter till disciplinnämnden.pdf

ombud- och deltagarelista.pdf


Gällande handlingar kring huvudpunkten för budgetplan 2022-2023 till denna extra förbundsstämma, så refererar förbundet till nedanstående uttalande av RF den 17 november. Se kursiv text nedan

 Under den senaste veckan har flertalet SF hört av sig angående det preliminära stödet till SF för kommande år. I vanliga fall tar RS beslut om detta i oktober månad, men inte i år. Skälet är dels det pågående skiljeärendet mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet dels arbetet med att stärka det totala stödet till SF. Detta utskick går igenom vad som gäller nu och när SF kan förväntas få besked kring 2022 och 2023.

Nästa styrelsemöte för Riksidrottsförbundet är den 30 november-1 december och RS kommer då fatta preliminära beslut om Verksamhetsstöd Elitidrott, Projektstöd SF Verksamhetsinriktning, Projektstöd SF Internationellt utvecklingsarbete samt uppdragsersättning. Detta är stöd som är förberedda sedan tidigare och bedöms inte påverkas av varken utfallet av skiljeärendet eller stärkt stöd till SF. 2 december kommer dessa stöd att kommuniceras till SF.

Vid styrelsemötet 16 - 17 januari 2022 fastställs sedan ovanstående stöd samt att RS fattar ett beslut om Organisationsstöd, Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott, Verksamhetsstöd Paraidrott samt Verksamhetsstöd Vuxenidrott. Detta beslut kommer vara ett beslut som kommer att fattas med viss säkerhetsmarginal. RS kommer behöva ta höjd för olika utfall av skiljeärendet som beräknas vara klart i tidsperioden februari eller mars. Beslutet kommer således inte vara det definitiva utan beslutet tas för att respektive SF ska kunna erhålla 2022 års första kvartalsutbetalning.  18 januari kommer dessa stöd att kommuniceras till SF.

När skiljedomen meddelas parterna kommer RS under mars månad fatta definitivt beslut om det ekonomiska stödet för 2022 och 2023. Korrigeringar av kvartalsutbetalningar till SF sker då i samband med utbetalningar i april.

För SF:s budgetarbete kan det vara lämpligt att utgå ifrån det indikativa utfallet som presenterades och skickades till respektive SF under våren 2020. Det ger en bild av hur det nya bidragssystemet var tänkt att slå. Det indikativa utfallet ska dock inte ses som en garanti utan som ett riktvärde som både kan höjas och sänkas beroende på de pågående processerna (skiljedom och stärkt stöd till SF),  bedömning av förbundsutvecklingsplaner samt uppdatering av parametrar.  

Det totala stödet till SF kommer att vara 682 mkr 2022 och 712 mkr 2023 jämfört med 652 mkr 2020 som är referensåret för stämmans beslut om förstärkt stöd till SF.

Utifrån denna uttalande av Rikidrottsförbundet, kommer SDI att avvakta beslut av RF till den 2 december och till förbundstyrelsemötet den 4 december ta beslut för en budgetplan för 2022, fast det finns ett framtaget förslag utifrån den indikativa beslutet som delades ut våren 2020. Gällande 2023 års budgetplan kommer det att föreslås i samband med representantskapsmötet den 21 maj 2022 i form av en extra stämma enbart för detta ärende.

Denna budgetplan för 2022 kommer att sändas ut den 6 december via epost till föreningar och finnas tillgänglig på förbundets hemsida, se länk https://www.svenskdovidrott.se/extraforbundsstamma2021/

---------------------------------------------------------------------------

Ombud skall anmälas senast den 4 december till This is a mailto link

---------------------------------------------------------------------------

 Har ni frågor, så ta kontakt med förbundets ordförande Alexandra Polivanchuk på This is a mailto link eller Kenneth Lundh, This is a mailto link

Uppdaterad: 26 NOV 2021 13:52 Skribent: Sofia Lindevall
E-post: This is a mailto link

 

 

Tecken inom idrott

 

Postadress:
Svenska Dövidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info