Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF) samt till sitt distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt).

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor till idrotten.

Idrottslyftets övergripande syfte är:

“Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.”

Ansökningsperioderna kommer att vara två (2) stycken i år.
Den första perioden (SDI IL period 1) som öppnar i februari och gäller för verksamhet i föreningar från 1 januari (1/1) fram till november månad (30/11).
Sen kommer det eventuellt en extra ansökningsperiod (SDI IL period 2) för december. Mera information om perioden i december kommer ut under hösten 2019.

SDI IL period 1

Ansökningar kan göras från 4 februari fram till 16 september för stöd till verksamhet från 1 januari till 30 november.

Beslutsgruppen kommer att ha tre beslutstillfällen under gällande period.

Ansökningar fram till 11 mars behandlas vid beslutsmöte 17 mars

Ansökningar mellan 12 mars till 6 maj behandlas vid beslutsmöte 12 maj

Ansökningar mellan 13 maj till 16 september behandlas vid beslutsmöte 22 september

Återrapportering skall göras från 1 december till 10 januari. Ansökan gäller för perioden 1 januari till 30 november. Beslut av ansökning och utbetalning av stöd görs efter dessa tre nämnda beslutstillfällen. Det kommer att skickas information via e-post till berörda föreningar därefter. I samband med besked kommer utbetalningar att göras.

SDI IL period 2

kommer förbundet att informera under hösten om denna period kommer att bli aktuellt att öppnas för ansökningar 1 december. Föreningar kommer att göra ansökningar för samma områden som för SDI IL period 1.

Ansökan gör ni via er IdrottOnlinesida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Idrottslyftet 2019 ska ni välja SDI IL period 1 samt det område som ansökan avser. 

Fördelningen av Idrottslyftet görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar inför aktuell beslutstillfälle vägs in. Det betyder att en förening kan beviljas ett, flera eller inga bidrag. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtliga projekt ska innefatta en beskrivning, syfte, mål, genomförande, uppföljning samt en budget.

Ansökningar skall göras inom följande tre områden,
Föreningsmiljö, Träning och tävling samt Tränare och Ledare

Föreningsmiljö, område 1
Här finner man 2 delar som föreningar kan söka stöd för som är att dels rekrytera nya och unga ledare till föreningen samt att kunna behålla eldsjälar/nyckelpersoner inom föreningen."

"Möta den moderna föreningen" är begreppet för detta område som består av följande delar

Del 1 - Möta den moderna föreningen

Här ska förening få stöd i att kunna rekrytera unga och nya personer till styrelse genom att kunna erbjuda utbildning och mentorskap till kandidaterna.

Del 2 - Möta den moderna föreningen

För att behålla eldsjälar inom föreningar genom att kunna ge fortbildning och stöd till dessa personer.

Träning och tävling, område 2
I detta område kan man söka stöd i 3 delar för tävlingar.

Förberedelser till Skol-SM/Ungdoms-SM och förening kan söka stöd för att utveckla föreningsverksamheten med nya idrotter för barn och ungdomsverksamhet. Här har vi fokus på träning och idrottsverksamhet och det finns 3 fokusområden att söka för

Del 1 - Träning inför Skol SM

Föreningar som arrangerar träningar i aktuella idrotter och arrangerar andra aktiviteter kring förberedelser inför Skol-SM i samarbete med skolorna kan söka stöd i Idrottslyftet. 

Del 2 - Utveckla arrangemanget kring Skol-SM

Föreningar som i samverkan med distrikt som skall arrangera Skol-SM, kan söka medel för deras arrangemang med att utveckla en modellbeskrivning för föreningar arbetsprocess kring Skol-SM framöver.

Del 3:1 - Utveckla föreningsverksamheterna
En utökad idrottsverksamhet för döva och hörselskadade barn för nya idrotter för föreningsverksamhet och att ordna idrotts- och breddläger inom de individuella idrotterna.

Del 3:2 - Utveckla föreningsverksamheterna
Att stödja föreningar inom Örebro att kunna ta in ungdomar som flyttar till Riksgymnasiet för Döva så dessa kan ansöka om stöd till rekrytering och att på så sätt kunna se till att elever kan börja eller fortsätta med ett idrottsutövande samt att föreningar kan stödja aktiva för deltagande i landslagsverksamheter

Område 3, Tränare och ledare
I detta område finns det tre delar inom begreppet ”Teckenspråkiga utbildare” som man kan söka för och dessa är att hitta samverkan med andra dövidrottsföreningar för gemensamma utbildningsträffar, kunna erbjuda idrottspecifik utbildning för ledare och tränare i förening, och att kunna utbilda ledare/tränare till att bli teckenspråkiga utbildare

Del 1 - Teckenspråkiga Ledarutbildningar
Här kan förening söka stöd för att samverka med andra dövidrottsföreningar för att kunna erbjuda utbildningar till ledare och tränare för aktuella föreningar

Del 2 - Teckenspråkiga Ledarutbildningar

Här kan föreningar kunna söka stöd för att erbjuda stegutbildningar inom specifikt idrottsgren för att få en nivå med de kunskapskrav som specialidrottsförbunden har på sina ledare genom att samverka med specialidrottsförbundets utbildningsorgan.

Del 3 - Teckenspråkiga Ledarutbildningar

Vi vill kunna se till att olika utbildningar som erbjuds inom olika organisationer, som specialidrottsförbund och distrikt, skall kunna finnas tillhanda med teckenspråkiga kursledare, som kommer ifrån medlemsföreningar.

Anläggning, område 4
Som är det fjärde området inom den generella utvecklingsplan för alla förbund, har vi inte valt att ta med in i vår utvecklingsplan, då våra föreningar ej äger förläggningar.

Så här ansöker din klubb/förening
Ansökan sker genom klubbens/föreningens IdrottOnline sida.

Om ni inte redan har aktiverat er IdrottOnline sida, så måste ni göra det om ni ska kunna söka Idrottslyftet. Mer information hur man aktiverar en IdrottOnline sida för klubben/föreningen finns på www.idrottonline.se Det är viktigt att ni har en ordförande och en kassör registrerade i er IdrottOnline klubbsida.

Beslut tas av Beslutsgruppen som består av UU:s ledamöter och BoUU:s ledamöter som adjungerade. 
Arbetsgrupp som tar fram handlingar och riktlinjer består av Maria Norberg, ledamot i UU och Kenneth Lundh, GS.

Kriterier
Varje klubb/förening och distrikt anslutet till SDI ska ha:

  • Ansökt och fått LOK-stöd
  • Förbundsavgift som innefattar medlemsregistrering för föregående år betald, senast 15 december.
  • Årsavgift betald, senast 31 februari.
  • Etablerad och genomförd utbildning med SISU Idrottsutbildarna i klubbens/föreningens distrikt (vi vill se att utbildningsdelen genomförs.)
  • Regelbunden kontakt med SDI:s distriktsförbund i klubbens/föreningens område
  • Inskickad återrapport från Idrottslyftets tidigare år.
  • Se till att behålla barn och ungdomar i kommande satsning

Här kan du söka fram er förenings föreningsnummer, som behövs till ansökan!

Vid tekniska problem med ansökan, kontakta RF och deras helpdesk!

Det är bra för klubbarna/föreningarna att få alla ansökningar och återrapporter samlade på ett ställe. På så sätt är det enklare för SDI att kunna samla ihop statistik och göra rapport till Riksidrottsförbundet.

Redovisning
Redovisningar av beviljade bidrag måste redovisas i IdrottOnline sidan hos er klubb/förening, där ett rapportformulär kommer att finnas. Redovisning för Idrottslyftet skall göras senast 31 december.

Skyldigheter
Varje klubb/förening som söker bidrag ska rapportera statistik och uppföljningar hur det går med idrottslyftsprojekten. Om det finns idrottslyftspengar över, eller som klubben/föreningen inte använt, ska dessa betalas tillbaka till SDIs bankgirokonto 366-2277. Dessa pengar kommer i sin tur att återbetalas till Riksidrottsförbundet. Det är därför viktigt att ni söker rätt belopp för ert ändamål och att ni ser till att projektet genomförs.

Idrottslyftets logotyp
Idrottslyftets logotyp bör användas tillsammans med klubb/föreningslogotypen när ni gör reklam eller inbjudan kring Idrottslyftets verksamhet. Symbolen får inte ändras. 

Ladda ner idrottslyftets logotyp

Manualer/Länkar som är bra att läsa igenom
Idrottslyftets information på SDI:s hemsida https://www.svenskdovidrott.se/BreddidrottForeningar/Idrottslyftet/
IdrottOnline: www.idrottonline.se
Manual: IdrottOnline – Sök Idrottslyftet

Kontakt
För frågor kring Idrottslyftet, kontakta Kenneth Lundh, förbundskanslist.
E-post This is a mailto link
Skype sdi.kenneth

 

Uppdaterad: 31 JAN 2017 14:06 Skribent: Förbundskansliet

 

 PROJEKTSTÖD - IF 

Tecken inom idrott  

 

Postadress:
Svenska Dövidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info