Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Uttalande: Youth Deaf Games i Brasilien 2024

Svenska Dövidrottsförbundet meddelar att vi har tagit det svåra beslutet att dra tillbaka våra preliminära anmälningar till de kommande Young Games i Brasilien. Detta beslut har fattats efter en noggrann utvärdering och på grund av de utmaningar som vi har stött på i samband med vår förberedelse.

Vi har arbetat intensivt för att möjliggöra deltagande för våra ungdomar och har övervunnit många utmaningar under resans gång. Trots vårt starka engagemang och våra ansträngningar, inklusive ekonomiska överväganden, dispensen kring åldersspannet. Detta har lämnat oss i en situation där det har blivit omöjligt att fullt ut förbereda vårt deltagande i spelen.

Den korta varseltiden för registrering har medfört betydande utmaningar för alla inblandade, och vi har framfört vikten av tydligare riktlinjer och längre framförhållning när det gäller anmälningar inför sådana evenemang till ICSD.

Beslutet att dra tillbaka våra preliminära anmälningar är inte taget lättvindigt och har lett till besvikelse hos många, inklusive de entusiastiska ungdomarna som drömde om att delta och vårt förbund, som alltid har som mål att stödja och främja ungdomarnas idrottsliga drömmar. Vi har framfört vårt budskap och vår feedback till ICSD i hopp om att framtida evenemang kommer att kunna planeras och kommuniceras mer effektivt samt tydligt för att göra sådana upplevelser framgångsrika för alla inblandade parter.

Svenska Dövidrottsförbundet kommer att fortsätta arbeta mot att stödja och främja idrotten för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige. Vår förhoppning är att nästa gång vi engagerar oss i en liknande strävan kommer det att vara en mer smidig och givande upplevelse för alla inblandade.

Vi ber om förståelse för detta beslut och tackar för ert stöd.

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta vår generalsekreterare, Patrik Drivstedt, på kansliet.

 

Publicerad: 2023-09-20

Senast uppdaterad: 2023-09-20

Författare: Jannicke Kvitvær

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm