Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

1924 Paris, Frankrike

9 nationer med 133 utövare i sex olika idrotter deltog i den första internationella upplagan av Världsspelen. Sverige deltog inte förrän 1931.

Under detta spel som blev banbrytande för all världens dövidrott bildades det internationella dövidrottsförbundet CISS – Comité International des Sports des Silencieux.

CISS’ förste president var Eugéne Rubens-Alcais från Frankrike och som generalsekreterare Antoine Dresse från Belgien.
CISS’ uppgift blev att sammanföra samtliga länders organisationer och vart fjärde år arrangera olympiska spel för döva. Vartannat år hölls en kongress för varje spel.

 

Publicerad: 2022-12-26

Senast uppdaterad: 2023-02-01

Författare: Sofia Lindevall

Samarbetspartners

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Postadress

BOX 11016
100 61 Stockholm