Hoppa till sidans innehåll

Information från valberedningen

2017-05-10 13:30
På grund av frågor och funderingar från medlemmar kring vårt förslag till val av Förbundsstyrelse vid stämman den 28 maj 2017 i Härnösand, känner vi oss nödgade att komma ut med brev, där vi berättar lite hur vi tänkt och arbetat med vårt förslag.
  • Uppdaterad: 2017-05-10 14:16


När vi fick uppdraget att arbeta fram ett förslag, så såg vi en spännande och tuff utmaning framför oss. Vi har här ett stort ansvar där vi är en del av framtidsarbetet hos förbundet. Ett uppdrag som vi hade sett emot att arbeta med tillsammans med anslutna medlemsföreningar. Tyvärr har feedback från föreningarna uteblivit, detta trots vi skickade ut ett brev till föreningarna via förbundets officiella webbsida den 3 mars.

Vi stod då inför en utmaning där vi nu helt på egen hand ska arbeta fram ett förslag. Vi beslöt då att arbeta utifrån dessa samtal vi gjort med människor runt förbundet. Förutom dessa, så har vi också gjort intervjuer med styrelsemedlemmar och andra intressenter. En av frågor var exempelvis ”Vilka kompetenser ska VB söka efter, anser du?” med flera andra frågor. Dessa samtal har därefter gett oss en bild på vilka kompetenser som eftersöks hos framtida ledamöter. Vi har sen arbetat utifrån den bild vi fått.

Det har varit ett mycket intressant och spännande arbete, där vi har valt att vara selektiva i våra förfrågningar till olika personer. Det har varit timtals med diskussioner i våra interna forum med diskussioner och analyser samt att vi även har gjort research på dessa föreslagna namn. Vi började med en 20–25 tals namn som vi sen arbetade ner till ett antal som är mindre än ett dussin. Vi har tagit med flera olika faktorer kring dessa människor.

Samt är det också ett antal som vi känt pulsen på, innan vi kommit med en officiell förfrågan. Det har vi gjort för att varje förfrågan ska vara genomtänkt där vi inte slängt ut förfrågningar till många människor. Vi har här också lagt upp en tanke för dessa personer, varför vi vill ha med dem i vårt förslag.

Det har inneburit en framgång för oss där vi i stort sett fått in namnen utifrån den bild av behoven vi fått oss efter våra samtal. Dock har vi dessvärre inte lyckats få in de rätta kompetenserna tillsammans med kandidater utifrån en geografisk spridning, där vi fått nej från personer förankrade i regioner som Skåne, Västgötaland, Norrland och Örebro.

Den bild vi fått oss är att vi behöver få in personer som har erfarenheter inom specifika kompetensområden för att kunna vara med och vidareutveckla förbundets kansli, så att kansliet synkar med behoven som finns inom förbundets organisation. En organisation som också behöver vidareutvecklas efter att haft fokus på att lösa olika interna utmaningar som dykt upp genom de senaste åren. Förbundet och dess utskotten och kansli behöver nu få de rätta förutsättningarna för att kunna driva Dövidrotten framåt igen.

Även så har vi fått signaler om att man efterlyser ökad erfarenhet i att man själv verkat som aktiv på landslagsnivå eller på elitnivå som spelare eller ledare. Det för att ge en ökad insikt och legitimitet för förbundsstyrelsen när man jobbar med de sportsliga frågorna hos styrelsen och genom berörda utskotten. 

När det gäller utskotten så finns det här ett specifikt utskott som är betydande för förbundets framtid och det är de olika utskotten som arbetar med barn- och ungdomsidrott samt utveckling och sponsor. Här har vi fått in signaler att dessa utskottens arbete, på grund av uppkomna interna utmaningar, blivit eftersatt. För att förbundet ska lyfta behöver dessa utskotten stärkas.

Här tycker vi att vi täckt dessa behoven bra med våra förslag där, om stämmer bifaller vårt förslag. Här beskriver vi våra tankar med våra namnförslag i korta drag.

Sven-Emil Karmgård, förslagen som förbundsordförande

-  Sven-Emil är ett namn med en bred erfarenhet och kunskap i föreningsliv. En person som kan fortsätta vara en enande kraft efter avgående ordförande Mona Riis. Som också har egenskapen att kunna vara rak och tydlig i kommunikationen som Mona varit.

Han har viktiga erfarenhet och kunskaper som kommer bli väldigt viktiga för förbundet de närmaste åren. Här får vi också en ordförande som inte behöver en längre startsträcka, hans halva år som ledamot sen extrastämman har gett honom en inblick i vad som behöver arbetas med inom förbundet.

Han har idag en klar vision hur han vill leda förbundet, något som han kommer att presentera på stämman vid anmodan. Han jobbar idag som Kanslichef hos Idrottsklubben Hephata, en erfarenhet som kommer att bli betydelsefullt i utvecklandet av förbundet.

Kattis Linné, föreslagen som ledamot

-  En person med erfarenhet i verksamhetsledning där hon varit kanslichef hos Sveriges största dövförening, Stockholms Dövas Förening. Hon jobbar idag som VD hos tolkbolaget Jtolkforall. I henne får vi en viktig resurs som kommer att bidra till utvecklingen av förbundets organisation på olika nivåer. Att vi också får in en person som kan tänka ur näringslivets perspektiv är också viktig för förbundets framtida arbete med sponsringsfrågor. Kattis är också aktiv inom golf och hästsport.

Ausa Wahlström, föreslagen som ledamot

-  En tidigare atlet inom basketen som varit med på flera Deaflympics men samt också verkar som ledare inom landslagen där hon idag är ansvarig för Damlandslaget i Futsal. Landslagsverksamheten är hennes stora hjärtefråga där hon vill arbeta för att utveckla förutsättningarna för våra landslag att lyckas inom respektive idrott. Hon jobbar idag som Idrottshallsvaktmästare.

Alexandra Polivanchuk, föreslagen som ledamot

-  Här även en tidigare atlet som simmare som vet vad som krävs för att vinna. Hon är även en tidigare elev inom Riksidrottsgymnasiet i Örebro. Hon har också varit mycket aktiv inom Dövidrott Ungdom. Tanken här är att hon ska ta med insikten och erfarenheten i arbetet med olika utvecklingsfrågor inom förbundet. Hon arbetar idag som Generalsekreterare hos Sverige Dövas Ungdomsförbund.

Vi i valberedningen har våra aningar om att man kan peka på de föreslagna kandidaternas varierande erfarenhet i att sitta inom styrelserna hos idrottsföreningarna. Vår bedömning av dagsläget inom Dövidrotten är att vi måste ta hänsyn till det faktiska verkligheten att vi idag inte har ett brett underlag av ledare som båda har tillräcklig med erfarenhet från styrelseuppdrag inom idrottsföreningar samt att idag har tid och resurser för att göra en insats för förbundet till hundra procent. Vi har då valt att titta på vad personerna har för verktyg i bagaget som de kan använda hos vårt förbund.

Vi har också de kvarsittande ledamöterna som har två år kvar av mandatperioden som har erfarenhet av att sitta i idrottsstyrelser. Sven-Emil är här också heller ingen duvunge i sammanhanget.

Dessa personer som vi föreslår med undantag för Sven-Emil har idag inga andra större åtaganden vilket innebär att de, tillsammans med Sven-Emil och övriga kvarsittande ledamöter, kommer att gå in för deras uppdrag med hundra procent.

Vi är glada att vi nu lyckats sätta ihop ett spännande förslag på en lag med erfarenhet, nytt blod och energi som gör att vi kan se fram emot en spännande framtid för Svensk Dövidrott!

Vid frågor och/eller funderingar, ta kontakt med Valberedningen på mejladress: This is a mailto link eller Skype: Henrik.Rangfeldt

Valberedningen

Henrik Rangfeldt
Per Markström
Anette Örlegård

 Skribent: Therese Rollvén
Epost: Adressen Gömd
SDI Ungdom

Tecken inom idrottSDI:s 100 årshemsida

Postadress:
Svenska Dövidrottsförbundet
Mejerivägen 4
117 43 Stockholm

Besöksadress:
Mejerivägen 4
117 43 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info