Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF) samt till sitt distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt).


Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016 - 2019:

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Svenska Dövidrottsförbundets mål med idrottslyftet detta år
Vi vill att alla våra klubbar/föreningar och ser idrottslyftet som en möjlighet att utveckla sig inom sin egen förening. Det är viktigt att vara medveten om följande kriterier (se nedan) för att söka bidrag ur idrottslyftet.

Kriterier
Varje klubb/förening och distrikt anslutet till SDI ska ha:

 • Ansökt och fått LOK-stöd
 • Förbundsavgift som innefattar medlemsregistrering för föregående år betald, senast 15 december.
 • Årsavgift betald, senast 1 februari.
 • Etablerad och genomförd utbildning med SISU Idrottsutbildarna i klubbens/föreningens distrikt (vi vill se att utbildningsdelen genomförs.)
 • Regelbunden kontakt med SDI:s distriktsförbund i klubbens/föreningens område
 • Inskickad återrapport från Idrottslyftets tidigare år.
 • Se till att behålla barn och ungdomar i kommande satsning

SDI beviljar bidrag för följande verksamhet

 • Satsning på ungdomsledare, både på tränar- och styrelsenivå.
  Syftet med detta är att det ska bli bättre tillväxt i föreningarna, och det blir det med fler ledare. 
 • Utbildning
  Utbilda era medlemmar, ledare, tränare, föräldrar. Ta möjligheten att samarbeta med SISU Idrottsutbildarna och gör idrotten mer attraktiv för barn- och ungdomar. 
 • Skolidrott
  Samverka med era distrikt och skolorna vad gäller träning inför samt deltagande i Skol-SM. Här kan ni tillsammans med distrikten söka bidrag för Skol-SM. Se också till att införa träningar inför dessa tävlingar så att alla får samma möjligheter att förbereda sig och delta i Skol-SM.
 • Marknadsföring
  Föreningar kan nå ut till en större del av målgruppen. Satsa på att utveckla er marknadsföring så att fler barn- och ungdomar som är integrerade hittar till dövidrotten. 
 • Utveckling och uppmuntring inom de individuella idrotterna
  Vi vill att ni inom er förening uppmuntrar utökad idrottsverksamhet för individuella idrottare, genom att t.ex ordna idrotts- och breddläger. 

Så här ansöker din klubb/förening
Ansökan sker genom klubbens/föreningens IdrottOnline sida.

Här hittar du en manual för hur en ansökan i idrottslyftsapplikationen ska gå till!

Om ni inte redan har aktiverat er Idrottonline sida, så måste ni göra det om ni ska kunna söka Idrottslyftet. Mer information hur man aktiverar en IdrottOnline sida för klubben/föreningen finns på www.idrottonline.se Det är viktigt att ni har en ordförande och en kassör registrerade i er Idrottonline klubbsida.

Här kan du söka fram er förenings föreningsnummer, som behövs till ansökan!

Vid tekniska problem med ansökan, kontakta RF och deras helpdesk!
För frågor och funderingar kring Svenska Dövidrottsförbundets ansökan besvaras dessa av förbundskanslist Kenneth Lundh.

Det är bra för klubbarna/föreningarna att få alla ansökningar och återrapporter samlade på ett ställe. På så sätt är det enklare för SDI att kunna samla ihop statistik och göra rapport till Riksidrottsförbundet.

Ansökan ska vara SDI tillhanda 15 mars, och besked om beviljade bidrag kommer att skickas via e-post till berörda föreningar därefter. I samband med besked kommer utbetalningar att göras.

Redovisning
Redovisningar av beviljade bidrag måste redovisas i Idrottonline sidan hos er klubb/förening, där ett rapportformulär kommer att finnas. Redovisning för Idrottslyftet skall göras senast 31 december.

Skyldigheter
Varje klubb/förening som söker bidrag ska rapportera statistik och uppföljningar hur det går med idrottslyftsprojekten. Om det finns idrottslyftspengar över, eller som klubben/föreningen inte använt, ska dessa betalas tillbaka till SDIs bankgirokonto 366-2277. Dessa pengar kommer i sin tur att återbetalas till Riksidrottsförbundet. Det är därför viktigt att ni söker rätt belopp för ert ändamål och att ni ser till att projektet genomförs.

Idrottslyftets logotyp
Idrottslyftets logotyp bör användas tillsammans med klubb/föreningslogotypen när ni gör reklam eller inbjudan kring idrottslyftets verksamhet. Symbolen får inte ändras. 

Ladda ner idrottslyftets logotyp

Manualer som är bra att läsa igenom
IdrottOnline: www.idrottonline.se
Manual: IdrottOnline – Sök Idrottslyftet

Kontakt
För frågor kring Idrottslyftet, kontakta Kenneth Lundh, förbundskanslist.
E-post This is a mailto link
Skype sdi.kenneth

Uppdaterad: 31 JAN 2017 14:06 Skribent: Förbundskansliet
SDI Ungdom

Tecken inom idrott
Postadress:
Svenska Dövidrottsförbundet
Mejerivägen 4
117 43 Stockholm

Besöksadress:
Mejerivägen 4
117 43 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info